Skip to main content

הרגולציה הישראלית עוקבת אחרי תקינה אירופאית ואמריקאית בתחום האריזה והמזון. לרוב, רגולציה דומה תאומץ גם אצלנו, בעיכוב של כמה שנים. על מנת להבין מגמות עתידיות ולטובת יצואני האריזות בישראל,

ריכזנו עבורכם את עיקרי הנושאים בתחום:

מאגר הכימיקלים האירופי – REACH

מאגר REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals של האיחוד האירופי על כל 27 מדינותיו, לרישום כימיקלים והשפעתם על הבריאות והסביבה. המאגר מכיל בתוכו את רשימת SVHC: Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation המונה כיום מעל ל-200 חומרים אשר נמצאו כמקושרים, או בחזקת חשודים, למחלות הסרטן, פגיעה במערכת הרבייה או הפרעה במערכת ההורמונאלית. נספח 14 לרשימה זו מכיל רשימת חומרים שיצאו משימוש בעתיד. ייצוא או ייבוא שלהם לשוק האירופי דורש אישור של סוכנות הכימיקלים האירופית – ECHA. נספח 17 מכיל רשימת חומרים ששימושם מוגבל.

עקיבות הייצור ותנאי ייצור נאותים

רגולציית ה-GMP EC 2023/2006 ולצידה רגולציית המסגרת- EC 1935/2004, קובעות דרישות כלליות עבור חומרים הבאים במגע עם מזון, כך שבריאות האדם והרכב המזון כולל תכונות אורגנולפטיות לא יפגעו. רגולציה זו מתייחסת ל-17 קטגוריות של חומרים שונים ביניהם: חומרים קרמיים, נייר וקרטון, גומי, דיו ,פלסטיק ועוד.

תקינה אירופית למגע עם מזון EC

רגולציית EC 10/2011 מתייחסת לאריזות פלסטיק. מכילה רשימה חיובית של חומרי גלם ורק הם יכולים לשמש בייצור האריזה. הרגולציה מפרטת תנאים וגבולות מותרים בבדיקות מיגרציה למוצר הסופי: מיגרציה כללית ומיגרציה ספציפית (SML). הרגולציה מתעדכנת באופן תדיר, מוסיפה ומחסירה חומרים וכן קובעת גבולות SML חדשים.

תקינה אמריקאית למגע עם מזון FDA

תקן זה,  חל על חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע ישיר או עקיף עם מזון ומשקאות. דרישות התקן חלות על כל אריזה העשויה או המכילה פלסטיק, בין אם הן מיוצרת בישראל ובין אם מיובאות מחו"ל.
במחצית השנייה של שנת 2016 עבר התקן עדכון בהתאם לגרסה האחרונה של החקיקה האירופית / האמריקאית המקבילה.   עמידה בתקן זה מבטיחה כי האריזה בטוחה לשימוש.

בהתאם לתקן, נבדקת האריזה בשימושה הסופי. כך למשל, נדידה של כימיקלים מכלי פלסטיק יכולה להיבדק במדיום המדמה מזון שומני, מזון חומצי, מזון קר, מזון חם וכו'.

שילוב פלסטיק ממוחזר באריזות מזון

על פי הרגולציה באירופה, פחת בתהליך הייצור יכול לעבור מיחזור חזרה לחומר בעל אישור מגע עם מזון. לעומת זאת, פלסטיק לאחר שימוש אינו עומד עוד בדרישות התקן למגע עם מזון, מאחר ויתכן שזוהם בחומרים אחרים. במקרים מסוימים ניתן לשלב חומרים ממוחזרים באריזות רב שכבתיות, בתנאי שאינן באות מגע ישיר עם המזון. על מנת לשלב חומר גלם שעבר תהליך מיחזור מכני, יש לקבל אישור EFSA- European Food and Safety Association, ואת אישור הנציבות האירופית. אישור EFSA ניתן באופן ספציפי, לחו"ג מסוים, ביחס לטכנולוגיה ולפרמטרים של התהליך במתקן המיחזור של המפעל הממחזר.

תהליך קבלת אישורים מה-FDA עבור פלסטיק ממוחזר שבא במגע עם מזון דומה, ומתייחס גם לכל תהליך מיחזור לגופו.

מס אריזות באנגליה – לעידוד שימוש בחומרים ממוחזרים

במטרה לעודד את השימוש בחומרים ממוחזרים, החל מ-1.4.22 ממסה אנגליה אריזות המיובאות או מיוצרות במדינה, ושאינן מכילות לפחות 30% חומר גלם ממוחזר. גובה המס עומד על 200 לירות סטרלינג לטון.

הדירקטיבה האירופית EU 2018/852 לאריזה ופסולת אריזה (לתיקון הוראה 94/62/EC)

הדירקטיבה עוסקת בהסדרת האמצעים לניהול אריזה והפסולת במטרה לרכז את התחום באיחוד האירופי. היא משמרת, מגינה ומשפרת את איכות הסביבה, בריאות האדם תוך ניצול חכם של משאבי הטבע, קידום כלכלה מעגלית והגברת השימוש באנרגיה מתחדשת.

התיקון החדש מדגיש חיסכון באנרגיה והפחתת הפליטות. התוכנית כוללת עידוד לשימוש חוזר באריזות ע"י דמי פיקדון, תמריצים והצבת רף אריזות מינימלי לשימוש חוזר. יעדי המיחזור שנקבעו: עד סוף 2025 ימוחזרו 65% מכל פסולת האריזה ועד 2030 יעלה האחוז ל-70%. אם נפרוט היעדים האלו לתחומי האריזה השונים, נראה כי עד 2025 50% מאריזות הפלסטיק, 70% מאריזות הזכוכית ו-75% מאריזות נייר יטופלו. עד 2030 יעלה המספר ל-55% פלסטיק 75% זכוכית ו-85% נייר.

אפיון PE ממוחזר – EN 15344:2021

תקן אירופאי שאומץ גם בישראל, המספק את המאפיינים החשובים ביותר ושיטות הבדיקה הנלוות להערכת PE ממוחזר המיועד לשימוש בייצור מוצרים מוגמרים מפלסטיק. המסמך כולל גם את תנאי האספקה של החומר. הוא נועד לתמוך בגורמים המעורבים בשימוש PE ממוחזר מכנית כדי שיהיו מפרטים חומר גנריים המקובלים לעבודה, עבור יישומים ספציפיים שונים. מסמך זה אינו מכסה את האפיון של פסולת פלסטיק (ראה EN 15347).

איפיון PP ממוחזר – EN 15345:2007

תקן אירופאי שאומץ גם בישראל, המספק את המאפיינים החשובים ביותר ושיטות הבדיקה הנלוות להערכת PP ממוחזר המיועד לשימוש בייצור מוצרים מוגמרים מפלסטיק. המסמך כולל גם את תנאי האספקה של החומר. הוא נועד לתמוך בגורמים המעורבים בשימוש ב-PP ממוחזר מכנית כדי שיהיו מפרטים חומר גנריים המקובלים לעבודה, עבור יישומים ספציפיים שונים. מסמך זה אינו מכסה את האפיון של פסולת פלסטיק (ראה EN 15347).