Skip to main content

אירועים

פברואר 2024

07פבר'(פבר' 7)02:0713מרץ(מרץ 13)03:13קורס אריזות פיתוח אריזה פברואר 2024 קורס אריזות פיתוח אריזה

21פבר'(פבר' 21)03:0122(פבר' 22)03:01Packaging Innovations Begins Assembling Its Most Inspiring Speaker Line-Up to Date - Printers Digest

מרץ 2024

07פבר'(פבר' 7)02:0713מרץ(מרץ 13)03:13קורס אריזות פיתוח אריזה פברואר 2024 קורס אריזות פיתוח אריזה

18מרץ(מרץ 18)03:1820(מרץ 20)03:20PACK EXPO East 2024

ספטמבר 2024

16ספט'(ספט' 16)03:1818(ספט' 18)03:20Packaging Recycling Summit 2024

24ספט'כל היום26Fachpackתערוכה שנתית לתעשיית האריזה באירופה.

מאי 2025

27מאיכל היום30Ipack imaיריד המתקיים פעם בשלוש שנים. מתמקד בהנדסת התהליך והנדסת אריזה ומזון ומוצרים נוספים, עיצוב וחומרים, אוטומציה ודיגטליזציה.

אוקטובר 2025

08אוק'כל היום15K SHOWהתערוכה הגדולה ביותר בתעשיית הפלסטיק והאריזה. מתקיימת אחת לשלוש שנים.

חדשות