Skip to main content

אירועים

מאי 2024

21מאי(מאי 21)07:0815ספט'(ספט' 15)09:15קול קורא כוכב ישראל 2025

יוני 2024

21מאי(מאי 21)07:0815ספט'(ספט' 15)09:15קול קורא כוכב ישראל 2025

25יוני06:2506:25יום עיון עולם הנייר מול הפלסטיק

יולי 2024

21מאי(מאי 21)07:0815ספט'(ספט' 15)09:15קול קורא כוכב ישראל 2025

אוגוסט 2024

21מאי(מאי 21)07:0815ספט'(ספט' 15)09:15קול קורא כוכב ישראל 2025

ספטמבר 2024

21מאי(מאי 21)07:0815ספט'(ספט' 15)09:15קול קורא כוכב ישראל 2025

16ספט'(ספט' 16)03:1818(ספט' 18)03:20Packaging Recycling Summit 2024

24ספט'כל היום26Fachpackתערוכה שנתית לתעשיית האריזה באירופה.

מאי 2025

27מאיכל היום30Ipack imaיריד המתקיים פעם בשלוש שנים. מתמקד בהנדסת התהליך והנדסת אריזה ומזון ומוצרים נוספים, עיצוב וחומרים, אוטומציה ודיגטליזציה.

אוקטובר 2025

08אוק'כל היום15K SHOWהתערוכה הגדולה ביותר בתעשיית הפלסטיק והאריזה. מתקיימת אחת לשלוש שנים.

חדשות