חברה :  W-Cycle LTD

שם המוצר: High Barrier WVTR Flexible SupraPulp

תיאור המוצר:

יריעת נייר מתכלה (!) בגליל, לייצור אריזות פלו-פאק, עם

20g per day – wvtr

המשמעות, עמידות גבוהה ללחות והקפאה!

חו״ג = תאית.

חדשנות במוצר:

עמידות יוצאת דופן ללחות והקפאה, לא קיים למיטב ידיעתנו מוצר כזה בשוק.