Skip to main content

ספטמבר, 2023

מפגש ייחודי עם מנהל פיתוח אריזות נסטלה Mr.Christian Detrois

03ספט'03:3609:36מפגש ייחודי עם מנהל פיתוח אריזות נסטלה Mr.Christian Detrois

Event Details

הנכם מוזמנים למפגש ייחודי עם Mr. Christian Detrois – Nestle Zone Europe Packaging Manager
במפגש תהיה הזדמנות לתעשייה להציג פיתוחים חדשים באריזות.

  • יום ראשון, 03.09.23
  • בשעה 09:00
  • בהתאחדות התעשיינים, רח' המרד 29 תל אביב,
  • קומה -16 אולם מושביץ.

להרשמה ולפרטים נוספים:
להרשמה ופרטים נוספים

more