CBC ישראל- החברה המרכזית למשקאות

דצמבר 7, 2023

קבוצת MPP בשיתוף עם קבוצת תדביק

דצמבר 7, 2023

יוניליוור ישראל בע"מ

דצמבר 7, 2023

פרינטריה בע"מ ואורן הנדסת נייר

דצמבר 7, 2023

פיתקית מפעלי הדפסה בע"מ

דצמבר 7, 2023